ΑΙΤΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
περιγραφη εργου

“Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Τμήματα Α και Β)’

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Άτομα, οικογένειες & ηλικιωμένοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ, που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.

Άτομα & οι οικογένειες τους που ανήκουν κυρίως σε ευπαθείς ομάδες, με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό προφίλ

Άτομα με αναπηρία & οι οικογένειες τους

Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως οικογένειες & μέλη αυτών (έμφαση σε παιδιά, έφηβους και νέους), άτομα ευπαθών ομάδων & δικαιούχοι ΚΕΑ και λοιπά άτομα απειλούμενα από κοινωνικό αποκλεισμό

Εκπαιδευτικοί, μαθητές & οι γονείς αυτών

Νεαρά ζευγάρια, μητέρες ή/και σε νέες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Κοινωνικός Λειτουργός
Ψυχολόγος
Παιδοψυχολόγος
Λογοθεραπευτής
Επισκέπτης Υγείας
Γενικός Ιατρός
Εργοθεραπευτής
Φυσιοθεραπευτής
Νοσηλευτής
Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Επιστήμονας Δημιουργικής Απασχόλησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο