ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:

«Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Ένταξης, Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την Παροχή Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας των Ευπαθών Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης, στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας (Τμήματα Α και Β)»

 Τμήμα Α’ «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες και Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Κοινωνικής Ένταξης των Ειδικών και Ευάλωτων Ομάδων του Δήμου Πετρούπολης» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5063612.

 Για να συμπληρώσετε αίτηση συμμετοχής στη Δράση 9.3.1. πατήστε εδώ .

Τμήμα Β’ «Δράσεις για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και την Παροχή Υπηρεσιών Ανοιχτής Ειδικής Φροντίδας (Διαδ/κά Κοιν. Δίκτυα “ΦΡΟΝΤΙΖΩ” &”ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”) στον Δήμο Πετρούπολης (δράσεις 1: Πρόγραμμα Αγωγής Ψυχικής Ανθεκτικότητας & 2: Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης)» η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5063629.

 Για να συμπληρώσετε αίτηση συμμετοχής στη Δράση 9.4.1. πατήστε εδώ .


*Οι δυο πράξεις της διακήρυξης εμπίπτουν στον Άξονα Προτεραιότητας 09.Μετάβαση στο περιεχόμενο